top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
721 ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น Administrator 2367
722 จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพ ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1556
723 การตรวจราชการแบบบูรณาการ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1541
724 คปสอ.แกดำ ศึกษาดูงาน ระบบ คลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1692
725 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงาน HOSxP สสจ.อำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1999
726 คณะกรรมการพัฒนาและกำกับ ฯ สปสช.ศึกษาดูงาน DATA Center สสจ.อำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1675
727 ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ติดตามความพร้อมรับ รมว.สธ. คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 949
728 สู่ปีที่ ๒ “จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ๒๕๕๓ ก้าวสู่สากล คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1424
729 อำนาจเจริญ มอบบันทึกความร่วมมือแก่ร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1260
730 รองเลขาธิการ สปสช.เปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานฯ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1261
731 คณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขระดับเขต ตรวจประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1442
732 คณะกรรมการประกวดสถานีอนามัยระดับเขต ตรวจประเมิน รพ.สต.น้ำปลีก คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1705
733 จังหวัดอำนาจเจริญ ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ๒๕๕๓ (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1127
734 สาธารณสุขอำนาจเจริญ ห่วงใยตรวจสารฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 2075
735 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1094
736 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ ติดตามนโยบายตรวจสุขภาพ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1270
737 ภาพการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ๒๕๕๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 695
738 นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน HOSxP_PCU จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1250
739 กรมราชองครักษ์ เดินทางตรวจพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1752
740 จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ ประชุมห้องคณาพันธ์ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 810
 
« StartPrev3132333435363738NextEnd »
Page 37 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249