top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 157
82 นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจช่วงปลายฝนต้นหนาว กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 122
83 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 148
84 ประชุม VDO Conference มอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 136
85 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 162
86 รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนใช้ถุงหิ้วพลาสติก(GREEN & CLEAN Hospitao)จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 208
87 มอบเกียรติบัตรการประเมินผลดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 199
88 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 208
89 มอบใบประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ”ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 214
90 มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานโครงการอำนาจเจริญ(3ดี)และหมู่บ้านสมุนไพรต้นแบบจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 103
91 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่5/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 200
92 นพ.สสจ.อจ. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับเขต งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 205
93 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 309
94 อบรมครูผู้สอนในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 225
95 กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 264
96 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดดีเด่น ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 208
97 รับการประเมิน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 รอบลงพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 264
98 อบรมกิจกรรมบูรณาการ อย.น้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 277
99 อบรมแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาลและร้านขายยาจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 284
100 ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 232
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 36

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249