top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 อบรมครูผู้สอนในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 212
82 กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 249
83 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดดีเด่น ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 195
84 รับการประเมิน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 รอบลงพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 241
85 อบรมกิจกรรมบูรณาการ อย.น้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 258
86 อบรมแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาลและร้านขายยาจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 262
87 ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 214
88 ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 212
89 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 163
90 นพ.สสจ.อจ.ร่วมรับการตรวจประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภาครัฐ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 147
91 นพ.สสจ.อจ.ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 180
92 ประชุม VDO Conference ระเบียบสำนักนายารัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 220
93 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 204
94 ประชุมพิจารณาจัดสรรนักเรียนทุนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 267
95 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมรายการ “เช้านี้ ที่อีสานใต้” งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 300
96 ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 290
97 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนโคกสารวิทยาคม ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 213
98 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 196
99 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเปิดตัวกิจกรรมเวที WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 317
100 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรรมส่งเสริมสุขภาพ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 284
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249