top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 แบบ สขร 1 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 11
2 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 41
3 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 37
4 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 25
5 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563(สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 101
6 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563(สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 66
7 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 59
8 ประกาศจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 56
9 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 58
10 ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่เกิน 500 mA แบบแขวนเพดาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 69
11 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้ทางกายภาพบำบัด จำนวน ๓ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 68
12 ประกาศบ้านพักราชการ 5-6 บ้านโพนทอง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 65
13 ประกาศบ้านพักราชการ 5-6 บ้านโคกก่ง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 65
14 แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 189
15 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 116
16 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 77
17 แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีงบประมาณ 2563/แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 102
18 แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็ปไซต์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 85
19 รายงานวิเคราะจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 103
20 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2562 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 277
 
« StartPrev12345678NextEnd »
Page 1 of 8

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249