top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แผนการดำเนินการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 38
2 แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ 2565 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 25
3 จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือน กันยายน 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 11
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 20
5 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทใช้ในการวินิจฉัยโรค นายอธิณัฐ เค้ากล้า 23
6 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้ออบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 35
7 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๒ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 44
8 ประกาศซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 28
9 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายในรอบไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 98
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.64,ก.ค.64,ส.ค.64 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 82
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 20

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249