top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการดำเนินการตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 42
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลด ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 13
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 15
4 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 26
5 แจ้งสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 43
6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 34
7 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 สขร.1 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 54
8 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 สขร.1 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 22
9 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 สขร.1 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 20
10 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 20
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 17

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249