top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า นายอธิณัฐ เค้ากล้า 27
2 ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA นายอธิณัฐ เค้ากล้า 31
3 จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนในรอบเดือน ม.ค.65 ก.พ.65 และมี.ค.65 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 61
4 ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า นายอธิณัฐ เค้ากล้า 19
5 ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA นายอธิณัฐ เค้ากล้า 20
6 ประกาศจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 11
7 ประกาศจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 22
8 ประกาศแผนซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า นายอธิณัฐ เค้ากล้า 24
9 ประกาศแผนซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ๓๐๐ mA นายอธิณัฐ เค้ากล้า 34
10 ประกาศแผนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 32
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249