top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 แบบ สขร 1 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 56
2 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 71
3 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 67
4 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 57
5 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563(สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 125
6 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563(สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 92
7 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 81
8 ประกาศจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 78
9 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 75
10 ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่เกิน 500 mA แบบแขวนเพดาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 106
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 15

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249