top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศบ้านพักราชการ 5-6 บ้านโพนทอง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 5
2 ประกาศบ้านพักราชการ 5-6 บ้านโคกก่ง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 8
3 แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 18
4 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 66
5 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 43
6 แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองปีงบประมาณ 2563/แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 68
7 แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็ปไซต์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 61
8 รายงานวิเคราะจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 70
9 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2562 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 238
10 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 176
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 14

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249