top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
11 ประกาศแผนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 43
12 ประการแผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๙ พารามิเตอร์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 28
13 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 64
14 จัดซื้อ/จ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 และธันวาคม 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 92
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 70
16 รายงานการดำเนินการตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 94
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 26
18 แผนการดำเนินการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 171
19 แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ 2565 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 204
20 จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือน กันยายน 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 95
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 2 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249