top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 106
22 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทใช้ในการวินิจฉัยโรค นายอธิณัฐ เค้ากล้า 95
23 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้ออบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 116
24 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๒ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 165
25 ประกาศซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 106
26 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายในรอบไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 177
27 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.64,ก.ค.64,ส.ค.64 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 162
28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. พ.ค. 64 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 161
29 ประกาศราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร นายอธิณัฐ เค้ากล้า 173
30 ประกาศราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED นายอธิณัฐ เค้ากล้า 358
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249