top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
31 ประกาศราคาซื้อเครื่อง Syringe Driver นายอธิณัฐ เค้ากล้า 240
32 ประกาศราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA นายอธิณัฐ เค้ากล้า 157
33 ปรกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ขนาดปริมาตรไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี นายอธิณัฐ เค้ากล้า 165
34 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน ๔ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 173
35 ประกาศราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 143
36 ประกาศราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 146
37 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 158
38 ประกาศก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน รพ.ชานุมาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 151
39 ประกาศก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สสอ.ชานุมาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 136
40 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาาบาลลืออำนาจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 190
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249