top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาาบาลพนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 467
42 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาาบาลหัวตะพาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 128
43 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาาบาลเสนางคนิคม นายอธิณัฐ เค้ากล้า 125
44 ประกาศจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 113
45 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 176
46 จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือน มกราคา 2564 ถึงมีนาคม 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 140
47 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 675
48 รายงานการดำเนินการตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 241
49 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลด ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 176
50 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 133
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249