top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
71 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563(สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 255
72 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563(สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 244
73 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (สขร1) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 223
74 ประกาศจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 275
75 ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 218
76 ประกาศจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่เกิน 500 mA แบบแขวนเพดาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 263
77 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้ทางกายภาพบำบัด จำนวน ๓ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 191
78 ประกาศบ้านพักราชการ 5-6 บ้านโพนทอง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 696
79 ประกาศบ้านพักราชการ 5-6 บ้านโคกก่ง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 251
80 แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 371
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249