top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย [18 กุมภาพันธ์ 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 686
102 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 334
103 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [8 มกราคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 400
104 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง รพ.ปทุมราชวงศา [22 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 421
105 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ อ.พนา [21 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 466
106 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ อ.ลืออำนาจ [21 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 408
107 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [8 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 296
108 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.น้ำท่วม อ.ลืออำนาจ [1 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 281
109 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.น่าป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา [1 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 278
110 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา (30 ก.ย. 2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 270
111 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา (25 ก.ย. 2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 766
112 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 กิโลวัตต์ (22 ก.ย.2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 766
113 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล (21 ก.ย. 58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 698
114 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (16 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 692
115 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.น้ำท่วม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (11 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 585
116 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (11 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 610
117 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.โนนหนามแท่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (11 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 644
118 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (10 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 553
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ (ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม) สสจ.อจ (10 ก.ย.2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 570
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.นาคู อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (9 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 595
 
« StartPrev12345678NextEnd »
Page 6 of 8

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249