top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.นาคู อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (9 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 524
102 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (9 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 343
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (8 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 344
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต. ห้วยทม อ.ชานุมาน ( 7 ก.ย. 58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 327
105 ประกวดราคาซื้อที่นอนระบายอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [7 กันยายน 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 395
106 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนา (25 ก.ย. 2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 233
107 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 [22 พฤษภาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1271
108 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ [20 เมษายน 2558] กาญจนา นารีวงค์ 1001
109 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รพ.ปทุมราชวงศา [16 มีนาคม 258] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1131
110 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ [11 ธันวาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1120
111 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ [11 ธันวาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 675
112 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวินัยดี นายอธิณัฐ เค้ากล้า 935
113 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 521
114 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [13 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 844
115 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ [ลว 10 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1188
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.หัวตะพาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [4 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1456
117 ปรับปรุงร่างTOR ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [3 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 455
118 ปรับปรุงร่างTOR ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [3 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 554
119 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ 2 [30 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 947
120 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง [ลว 22 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 623
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 6 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249