top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (9 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 412
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (8 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 411
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต. ห้วยทม อ.ชานุมาน ( 7 ก.ย. 58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 388
124 ประกวดราคาซื้อที่นอนระบายอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [7 กันยายน 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 446
125 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนา (25 ก.ย. 2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 289
126 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 [22 พฤษภาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1348
127 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ [20 เมษายน 2558] กาญจนา นารีวงค์ 1042
128 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รพ.ปทุมราชวงศา [16 มีนาคม 258] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1197
129 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ [11 ธันวาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1152
130 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ [11 ธันวาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 715
131 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวินัยดี นายอธิณัฐ เค้ากล้า 996
132 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 553
133 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [13 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 876
134 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ [ลว 10 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1230
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.หัวตะพาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [4 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1499
136 ปรับปรุงร่างTOR ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [3 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 509
137 ปรับปรุงร่างTOR ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [3 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 591
138 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ 2 [30 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 981
139 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง [ลว 22 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 681
140 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ลว 20 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 481
 
« StartPrev12345678NextEnd »
Page 7 of 8

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249