top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.นาคู อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (9 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 600
122 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (9 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 418
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (8 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 416
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต. ห้วยทม อ.ชานุมาน ( 7 ก.ย. 58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 399
125 ประกวดราคาซื้อที่นอนระบายอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [7 กันยายน 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 452
126 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนา (25 ก.ย. 2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 295
127 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 [22 พฤษภาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1359
128 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ [20 เมษายน 2558] กาญจนา นารีวงค์ 1053
129 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รพ.ปทุมราชวงศา [16 มีนาคม 258] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1200
130 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ [11 ธันวาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1160
131 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ [11 ธันวาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 724
132 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวินัยดี นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1001
133 ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 555
134 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [13 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 883
135 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ [ลว 10 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1233
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.หัวตะพาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [4 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1506
137 ปรับปรุงร่างTOR ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [3 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 511
138 ปรับปรุงร่างTOR ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [3 พฤศจิกายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 605
139 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ 2 [30 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 986
140 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง [ลว 22 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 686
 
« StartPrev12345678NextEnd »
Page 7 of 8

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249