top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง [ลว 22 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 638
122 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ลว 20 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 442
123 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 655
124 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [9 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1557
125 สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ให้แก่ รพ.เสนางคนิคม [9 กันยายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1359
126 สอบราคาซื้อหน่วยความจำสำรอง (RAM) [ลว 9 กันยายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 916
127 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ให้แก่ รพ.เสนางคนิคม (1 กันยายน 2557) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 2702
128 สอบราคาซื้อแถบตรวจวัดระดับการแข็งตัวของเลือด (25 สิงหาคม 2557) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 522
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 7 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249