top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ลว 20 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 482
142 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สสอ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 678
143 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [9 ตุลาคม 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1580
144 สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ให้แก่ รพ.เสนางคนิคม [9 กันยายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 1399
145 สอบราคาซื้อหน่วยความจำสำรอง (RAM) [ลว 9 กันยายน 2557] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 947
146 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ให้แก่ รพ.เสนางคนิคม (1 กันยายน 2557) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 2783
147 สอบราคาซื้อแถบตรวจวัดระดับการแข็งตัวของเลือด (25 สิงหาคม 2557) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 555
 
« StartPrev12345678NextEnd »
Page 8 of 8

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249