top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการผลิต 13 รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 270
22 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 334
23 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 295
24 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 297
25 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ให้แก่ รพ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 349
26 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 296
27 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 326
28 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 280
29 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล นายอธิณัฐ เค้ากล้า 298
30 ราคากลางปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 194
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 225
32 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 217
33 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 247
34 ราคากลางรื้อถอนและบุกระเบื้องอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 189
35 ราคากลางติดตั้งโครงหลังคามุงด้วยแผ่นเมททอลซีส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณรายจ่ายปีงา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 171
36 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 225
37 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 209
38 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 159
39 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 239
40 ราคากลาง รถยนต์ยานพาหนะ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 238
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 2 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249