top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ รพ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 481
22 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 323
23 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการผลิต 13 รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 285
24 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 370
25 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 310
26 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 311
27 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ให้แก่ รพ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 373
28 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 310
29 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 343
30 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 294
31 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล นายอธิณัฐ เค้ากล้า 314
32 ราคากลางปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 206
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 238
34 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 235
35 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 267
36 ราคากลางรื้อถอนและบุกระเบื้องอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 212
37 ราคากลางติดตั้งโครงหลังคามุงด้วยแผ่นเมททอลซีส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณรายจ่ายปีงา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 182
38 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 238
39 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 222
40 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 170
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 2 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249