top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 338
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 468
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 327
44 ราคากลาง รั้วตาข่ายถัก นายอธิณัฐ เค้ากล้า 343
45 ราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 249
46 ราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 223
47 ราคากลางงานเดินท่อระบายน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 229
48 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 270
49 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุดิบสมุนไพรสด รพ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 201
50 ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 214
51 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 167
52 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 312
53 ราคากลางการจัดซื้อยูนิตทำฟัน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 376
54 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 419
55 ราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้าง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 339
56 ราคากลางการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 346
57 ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบการจัดโรงพยาบาลสนาม นายอธิณัฐ เค้ากล้า 380
58 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำ [22 พฤษภาคม 2560] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 546
59 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค รพ.ปทุมราชวงศา [16 มีนาคม 2560] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 570
60 รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 607
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 3 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249