top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 250
42 ราคากลาง รถยนต์ยานพาหนะ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 253
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 358
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 500
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 347
46 ราคากลาง รั้วตาข่ายถัก นายอธิณัฐ เค้ากล้า 361
47 ราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 266
48 ราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 238
49 ราคากลางงานเดินท่อระบายน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 242
50 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 283
51 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุดิบสมุนไพรสด รพ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 219
52 ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 235
53 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 183
54 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 323
55 ราคากลางการจัดซื้อยูนิตทำฟัน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 394
56 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 440
57 ราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้าง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 361
58 ราคากลางการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 363
59 ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบการจัดโรงพยาบาลสนาม นายอธิณัฐ เค้ากล้า 418
60 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำ [22 พฤษภาคม 2560] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 570
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 3 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249