top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการผลิต 13 รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 357
42 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 550
43 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 367
44 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 354
45 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ให้แก่ รพ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 440
46 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 358
47 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 386
48 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 334
49 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล นายอธิณัฐ เค้ากล้า 349
50 ราคากลางปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 250
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 282
52 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 291
53 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 348
54 ราคากลางรื้อถอนและบุกระเบื้องอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 261
55 ราคากลางติดตั้งโครงหลังคามุงด้วยแผ่นเมททอลซีส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณรายจ่ายปีงา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 215
56 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 282
57 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 268
58 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 199
59 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 282
60 ราคากลาง รถยนต์ยานพาหนะ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 298
 
« StartPrev12345678NextEnd »
Page 3 of 8

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249