top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค รพ.ปทุมราชวงศา [16 มีนาคม 2560] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 582
62 รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 626
63 ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 643
64 e-Bidding ก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.เสนางคนิคม [26 ตุลาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 607
65 e-Bidding ก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.ชานุมาน [26 ตุลาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 559
66 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วไป พ.ศ.2559 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 654
67 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 708
68 e-Bidding ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 สสจ.อจ [21 กันยายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 517
69 e-Bidding ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พนา [14 กันยายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 486
70 e-Bidding ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.เสนางคนิคม [13 กันยายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 423
71 e-Bidding ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สสอ.พนา [12 กันยายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 326
72 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2กันยายน2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 444
73 ราคากลางจัดซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลเสนางคนิคม [8 สิงหาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 623
74 สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ ให้แก่ รพ.เสนางคนิคม [29 กรกฎาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 589
75 ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา [27 มิถุนายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 509
76 สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ ให้แก่ รพ.ชานุมาน [22 มิถุนายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 552
77 สอบราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา [16 มิถุนายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 551
78 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ให้แก่โรงพยาบาลปทุมราชวงศา [ลว 9 มิถุนายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 526
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 [7 มีนาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 826
80 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 495
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 4 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249