top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 418
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 586
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 416
64 ราคากลาง รั้วตาข่ายถัก นายอธิณัฐ เค้ากล้า 401
65 ราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 312
66 ราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 279
67 ราคากลางงานเดินท่อระบายน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 285
68 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 319
69 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุดิบสมุนไพรสด รพ.พนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 265
70 ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 281
71 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 235
72 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 361
73 ราคากลางการจัดซื้อยูนิตทำฟัน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 464
74 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 484
75 ราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้าง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 423
76 ราคากลางการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 396
77 ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบการจัดโรงพยาบาลสนาม นายอธิณัฐ เค้ากล้า 502
78 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำ [22 พฤษภาคม 2560] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 621
79 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค รพ.ปทุมราชวงศา [16 มีนาคม 2560] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 620
80 รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 689
 
« StartPrev12345678NextEnd »
Page 4 of 8

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249