top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 703
82 ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 691
83 e-Bidding ก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.เสนางคนิคม [26 ตุลาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 659
84 e-Bidding ก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.ชานุมาน [26 ตุลาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 619
85 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วไป พ.ศ.2559 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 695
86 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 767
87 e-Bidding ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 สสจ.อจ [21 กันยายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 558
88 e-Bidding ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พนา [14 กันยายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 540
89 e-Bidding ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.เสนางคนิคม [13 กันยายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 476
90 e-Bidding ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สสอ.พนา [12 กันยายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 373
91 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2กันยายน2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 490
92 ราคากลางจัดซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลเสนางคนิคม [8 สิงหาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 672
93 สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ ให้แก่ รพ.เสนางคนิคม [29 กรกฎาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 638
94 ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา [27 มิถุนายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 571
95 สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ ให้แก่ รพ.ชานุมาน [22 มิถุนายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 645
96 สอบราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา [16 มิถุนายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 616
97 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ให้แก่โรงพยาบาลปทุมราชวงศา [ลว 9 มิถุนายน 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 576
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 [7 มีนาคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 882
99 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 538
100 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย รพ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 658
 
« StartPrev12345678NextEnd »
Page 5 of 8

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249