top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย รพ.ปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 600
82 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย นายอธิณัฐ เค้ากล้า 476
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย [18 กุมภาพันธ์ 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 613
84 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 298
85 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [8 มกราคม 2559] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 350
86 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง รพ.ปทุมราชวงศา [22 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 371
87 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ อ.พนา [21 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 416
88 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ อ.ลืออำนาจ [21 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 361
89 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [8 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 255
90 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.น้ำท่วม อ.ลืออำนาจ [1 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 236
91 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.น่าป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา [1 ตุลาคม 2558] นายอธิณัฐ เค้ากล้า 231
92 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา (30 ก.ย. 2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 227
93 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา (25 ก.ย. 2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 706
94 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 กิโลวัตต์ (22 ก.ย.2558) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 697
95 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล (21 ก.ย. 58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 651
96 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (16 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 634
97 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.น้ำท่วม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (11 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 546
98 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (11 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 563
99 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.โนนหนามแท่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (11 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 567
100 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (10 ก.ย.58) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 501
 
« StartPrev1234567NextEnd »
Page 5 of 7

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249