top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการส่งเสริมการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรี่ยไรฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 6
2 ประกาศเจตนาามณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 51
3 รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 49
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 58
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 74
6 แผนปฏิบัติการในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 57
7 รายงานการดำเนินการพัมนาตัวขี้วัด ITA และภายในหน่วยงานกำกับติดตาม กลุ่มงานนิติการ 134
8 รายงานการสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน การป้องกันตามมาตรการการรับสินบน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 162
9 แต่งตั้งคระกรรมการชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 129
10 เผยแพร่รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 149

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249