top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
11 รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบฯ๖๔ และประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 69
12 การประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 88
13 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 386
14 สรุปการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใ ปี ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 188
15 การดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 288
16 รายงานการวิเคราะห์ความสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 235
17 รายงานผลการดำเนินตามแผยปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 315
18 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 268
19 เผยแพร่เจตนารมณ์/แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯในที่ทำงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 254
20 เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 216
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 2 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249