top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 370
22 เผยแพร่เจตนารมณ์/แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯในที่ทำงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 284
23 เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 238
24 เผยแพร่/ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 253
25 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 259
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 221
27 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 172
28 รายงานผลการป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานนิติการ 340
29 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 63 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานนิติการ 310
30 รายงานวิเคราะห์ความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 115
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 3 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249