top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 เผยแพร่/ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 230
22 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 231
23 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 194
24 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 150
25 รายงานผลการป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานนิติการ 308
26 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 63 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานนิติการ 289
27 รายงานวิเคราะห์ความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 102
28 รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 257
29 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2563 กลุ่มงานนิติการ 243
30 รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2562 กลุ่มงานนิติการ 655
 
« StartPrev12345NextEnd »
Page 3 of 5

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249