top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
31 สรุปการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใ ปี ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 326
32 การดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 498
33 รายงานการวิเคราะห์ความสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 348
34 รายงานผลการดำเนินตามแผยปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 435
35 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 474
36 เผยแพร่เจตนารมณ์/แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯในที่ทำงาน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 378
37 เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 318
38 เผยแพร่/ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ๒๕๖๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 334
39 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 341
40 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 331
 
« StartPrev123456NextEnd »
Page 4 of 6

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249