top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เรื่องน่ารู้สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 88
2 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง Narongchai k. (ICT) 161
3 หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 214
4 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 189
5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลา นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 173
6 แบบฟอร์มการขอประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 492
7 แบบฟอร์มการขอประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภททั่วไป) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 266
8 ว 1376 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง 65 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 817
9 ว 1377 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเลื่อนเป็น ชก/ชพ ปี 65 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 1753
10 สิทธิประโยชน์ พกส นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 486
11 สไลด์ประชุม HR จ อำนาจ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 451
12 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำการศึกษา 2565 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 490
13 สไลด์ นำเสนอ คป สจ เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 338
14 สไลด์ประชุม คป สจ เดือน พย 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 329
15 สไลด์นำเสนอ กง บค ประชุม คป สจ กย 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 307
16 สไลด์ นำเสนอ คป สจ บค สค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 277
17 เอกสารประกอบการประชุม คป สจ มิย 64 งาน บค นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 509
18 เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 439
19 ขั้นตอนและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 514
20 ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 801
21 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับ รพ.สต./สสอ.) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 635
22 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 583
23 เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 1806
24 Template บริหารทรัพยากรบุคคล 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 670
25 Slide ชี้แจง งาน บค 7 มค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 531
26 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 898
27 slide การลาประเภทต่างๆ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 596
28 การประดับเครื่องราชย์ฯ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 344
29 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 354
30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 376

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249