top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แบบฟอร์มการขอประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 233
2 แบบฟอร์มการขอประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภททั่วไป) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 88
3 ว 1376 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง 65 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 677
4 ว 1377 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเลื่อนเป็น ชก/ชพ ปี 65 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 993
5 สิทธิประโยชน์ พกส นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 378
6 สไลด์ประชุม HR จ อำนาจ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 345
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำการศึกษา 2565 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 401
8 สไลด์ นำเสนอ คป สจ เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 276
9 สไลด์ประชุม คป สจ เดือน พย 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 245
10 สไลด์นำเสนอ กง บค ประชุม คป สจ กย 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 242
11 สไลด์ นำเสนอ คป สจ บค สค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 225
12 เอกสารประกอบการประชุม คป สจ มิย 64 งาน บค นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 458
13 เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 393
14 ขั้นตอนและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 450
15 ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 694
16 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับ รพ.สต./สสอ.) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 526
17 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 528
18 เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 1087
19 Template บริหารทรัพยากรบุคคล 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 605
20 Slide ชี้แจง งาน บค 7 มค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 475
21 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 746
22 slide การลาประเภทต่างๆ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 539
23 การประดับเครื่องราชย์ฯ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 310
24 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 321
25 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 311
26 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 292
27 สไลด์บรรยาย สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 450
28 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน เลื่อนระดับชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 405
29 แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการ เลื่อนระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อัพเดท) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 480
30 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1289

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249