top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 แบบฟอร์มการทำชำนาญงาน แบบฟอร์มการทำชำนาญงาน 183
42 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำเอกสารวิชาการ (อวช.) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำเอกสารวิชาการ (อวช.) 217
43 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 มค 62 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 230
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 186
45 ระเบียบการลา นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 250
46 ประกาศข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ณ ๑ ตค ๖๑ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 227
47 ประกาศอัตราและร้อยละของฐานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ๑ ตค ๖๑ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 191
48 ทดสอบ Administrator 106
 
« StartPrev123NextEnd »
Page 3 of 3

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249