top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563 r2r 483
2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จัง r2r 417
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในมารดาคลอดปกติ โรงพยาบาลหัวตะพาน r2r 308
4 ผลของการใช้แผนคำสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหัวตะพาน r2r 258
5 ผลของกายบริหารโดยท่าฤๅษีดัดตนต่อระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อ r2r 269
6 “ประสิทธิผลของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปราบลูกน้ำยุงลายประจำคุ้มร่วมกับนวตกรรมปูนแดงสมุนไพร” บ้านชะแงะ ห r2r 259
7 การใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ metered r2r 250
8 การศึกษาเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออำนาจโดยการพัฒนา Program ร r2r 289
9 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อการป้องกันฟันผุให้แก่เด็กปฐมว r2r 274
10 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบา r2r 300
11 ผลของการฟื้นฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์แผนไทยต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของ ผู้พิ r2r 133
12 ผลของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและญาติโดยเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในชุมชน (ลูกแพง) โรงพยาบาลพน r2r 71
13 การพัฒนาแนวทางการวางแผนการรักษาพร้อมทั้งติดตามสุขภาวะช่องปากในมารดาตั้งครรภ์โรงพยาบาลปทุมราชวงศา r2r 81
14 ผลของการใช้ยาพอกเข่าร่วมกับการนวดกดจุดรอบเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ r2r 83
15 ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ตับและท่อน้ำดีจากโครงการ CASCAP โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง ปีงบประมาณ 256 r2r 67
16 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยสื่อวีดีทัศน์ร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเส r2r 85
17 ผลของโปรแกรมฤๅษีดัดตนต่ออัตราการนวดในเจ้าหน้าที่ รพ.ชานุมานที่มารับบริการนวดแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท r2r 70
18 รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้ากรณีตรวจพบเชื้อ Rabier Virus (RV) ในหัวสุนัข หมู่ 6 บ้านนาสีดาน้อย ตำบล r2r 63
19 ผลของการให้ข้อมูลราคายาต่อทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ยาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ r2r 70
20 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 65
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249