top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 r2r 270
2 1O1: ประสิทธิผลของเทคนิคการให้คำปรึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจเฉพาะรายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ r2r 221
3 1O2: เส้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายยาอันตราย r2r 203
4 1O3: ผลของคู่หูเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า r2r 226
5 1O4: ผลของการส่งเสริมการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติชองพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอ r2r 199
6 1O5: ประสิทธิผลของการใช้ใบขี้หนอนในการดักจับลูกน้ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำ r2r 208
7 1O6: การติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา Simvastatin ร่วมกับ Amlodipine ใน รพ.ปทุมราชวงศา r2r 208
8 1O7: การพัฒนาแนวทางเพื่อลดอัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำน r2r 197
9 1O8: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการใน รพ.สต.เครือข่าย หน่วยคลินิกหมอครอบครัว เขต อ.ปทุม r2r 195
10 1O9: ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่มี ต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือด ในคลินิกโรคเรื้อรัง r2r 201
11 1O10: รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.โทรโข่ง ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.วินัยดี ต.นา r2r 52
12 1O11: การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ r2r 55
13 1O12: ผลของการวางแผนการจำหน่ายโดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อระยะเวลานอนโรงพยาบาลและการกลับมารักษาซ้ำ r2r 54
14 1O13: ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญด้วยกระบวนการ “I’M r2r 54
15 1O14: ผลของโปรแกรมออกกำลังกายแบบไท่เก๊ก 8 ท่านาสะแบงร่วมกับแผงไข่มะกรูดบรรเทาชาต่อระดับน้ำตาลในเลือด r2r 55
16 1O15: การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อคุณภาพการ เฝ้า r2r 51
17 1O16: ผลการนวดพื้นฐานบ่า (ราชสำนัก )ต่อระดับความดันโลหิตและชีพจร ในผู้ป่วยที่มารับบริการ แพทย์แผนไทย r2r 49
18 1O17: ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 2 บ้ r2r 54
19 1O18: การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออำน r2r 57
20 1O19: การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ป่วยและภาคีเครือข r2r 53
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249