top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
แบนเนอร์


 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
11 การศึกษาเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออำนาจโดยการพัฒนา Program ร r2r 611
12 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อการป้องกันฟันผุให้แก่เด็กปฐมว r2r 456
13 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบา r2r 591
14 ผลของการฟื้นฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์แผนไทยต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของ ผู้พิ r2r 244
15 ผลของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและญาติโดยเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในชุมชน (ลูกแพง) โรงพยาบาลพน r2r 127
16 การพัฒนาแนวทางการวางแผนการรักษาพร้อมทั้งติดตามสุขภาวะช่องปากในมารดาตั้งครรภ์โรงพยาบาลปทุมราชวงศา r2r 139
17 ผลของการใช้ยาพอกเข่าร่วมกับการนวดกดจุดรอบเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ r2r 157
18 ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ตับและท่อน้ำดีจากโครงการ CASCAP โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง ปีงบประมาณ 256 r2r 119
19 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยสื่อวีดีทัศน์ร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเส r2r 144
20 ผลของโปรแกรมฤๅษีดัดตนต่ออัตราการนวดในเจ้าหน้าที่ รพ.ชานุมานที่มารับบริการนวดแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท r2r 144
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 2 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249