top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
แบนเนอร์


 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้ากรณีตรวจพบเชื้อ Rabier Virus (RV) ในหัวสุนัข หมู่ 6 บ้านนาสีดาน้อย ตำบล r2r 131
22 ผลของการให้ข้อมูลราคายาต่อทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ยาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ r2r 134
23 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 114
24 การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ r2r 119
25 ความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบ r2r 126
26 ผลของการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานเขตตำบลดอนเมย r2r 106
27 ประสิทธิผลของการวัดความดันโลหิตที่บ้านและลดอาหารเค็มต่อการลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ โรงพยาบ r2r 108
28 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน r2r 136
29 การให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้าและการนวดเท้าด้วยตนเองต่อสภาวะเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินท r2r 133
30 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลินในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม r2r 114
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249