top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล Datacenterแบนเนอร์
 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
441 โครงการการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชน โรงพยาบาล ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 569
442 การศึกษาการใช้ยา Metformin ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการทำงานของไตบกพร่อง r2r 222
443 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 294
444 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักใน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปทุมราชวง r2r 239
445 การศึกษาผลของโครงการ “หนึ่งโครงการประเด็นปัญหาสุขภาพ” พัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอพนา จัง r2r 230
446 CQI เรื่อง การบำบัดด้วยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Problem Solving Therapy for Patient with Maj r2r 344
447 การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ r2r 218
448 การพัฒนาคุณภาพงานการให้ข้อมูลญาติผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะวิกฤตเพื่อลดความวิตกกังวล r2r 263
449 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดอำนาจเ r2r 234
450 ทดสอบ r2r Administrator 364
 
« StartPrev4142434445NextEnd »
Page 45 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249