top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
71 นวัตกรรม (ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน) r2r 45
72 นวัตกรรมที่ถอดเข็มทางทันตกรรมแบบ one hand technique r2r 54
73 นวัตกรรมไม้ดามยืด-หด ลดเวลา r2r 43
74 ประคบได้ไม่ต้องเปลี่ยน (Herbal compress has not changed) r2r 44
75 สายรัดผ้าปิดตาทารกตัวเหลือง (ต่อเนื่อง Phase 2) r2r 45
76 การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ คปสอ. เมืองอำนาจเจริญ r2r 43
77 Reuse of Single – use Sterile Glove r2r 39
78 สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเกาะบนอาคารแบบเฉพาะจุด r2r 45
79 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการประคบด้วยแผ่นประคบสมุนไพรเพื่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานใน r2r 48
80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตโรงพยาบาลส r2r 49
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 44

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249