top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดย อสม.ตาไวเพื่อเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภั r2r 42
102 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานหมู่บ้านสมุนไพรบ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริ r2r 28
103 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานหมู่บ้านสมุนไพรบ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริ r2r 44
104 ประสิทธิผลของกระบะกดจุดนวดเท้าสมุนไพรบรรเทาต่ออาการชาฝ่าเท้าของโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต r2r 50
105 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิด r2r 51
106 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการใช้สื่อนวัตกรรมใบนัดการบ้านฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี r2r 51
107 ประสิทธิผลการรักษาอาการโรคออฟฟิตซินโดรม ด้วยการนวดสปาร่วมกับนวดแบบราชสำนัก r2r 51
108 ผลลัพธ์การตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายยาในร้านขายของชำโดยอาศัยความร่วมมือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบประจำพื้น r2r 49
109 การพัฒนารูปแบบการจัดการคู่ยา LASA DRUG ห้องจ่ายยานอกเพื่อลด Medication Error r2r 53
110 ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข r2r 42
111 การติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ดัชนีชี้วัด Performance Point Dashboard Designer r2r 50
112 การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย AIDS โรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 43
113 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยในเขตอำเภอ ปทุมราชวงศา r2r 44
114 ใกล้บ้านใกล้ใจ r2r 41
115 รูปแบบการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสิทธิ UC ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย อำเภอชานุมาน จังหวัดอ r2r 43
116 ไลน์แอด (Line @) แจ้งเตือนลดคลาดเคลื่อนการได้รับยาผู้ป่วย TB โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทม อำเภอ r2r 40
117 พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยแรกรับ หลังผ่าตัด r2r 38
118 การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด r2r 38
119 การพัฒนารูปแบบการบันทึก Stroke Fast Track r2r 40
120 การพัฒนารูปแบบการบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน r2r 54
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249