top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 PP25: การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอออกโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพครอบครั r2r 54
102 PP26: พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมส r2r 57
103 PP27: ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต r2r 57
104 PR1: รูปแบบการดูแลทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ r2r 61
105 PR2: การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อการผิดนัดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา : โรงพยา r2r 59
106 PR3: ความคิดเห็นและสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอปทุมราชวงศา จังหวั r2r 59
107 PR4: ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับรำวงมาตรฐานต่อระดับความดันโลหิตในผู้ r2r 68
108 PR5: ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายมวยไทยแอโรบิก ต่อระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงบ้านผึ้ง r2r 60
109 PR6: การสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โรงพยาบาลชานุมาน r2r 57
110 PR7: การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง อำเภอชานุมา r2r 56
111 PR8: กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Spinal muscular atroph r2r 40
112 PR9: ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการขอเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุขในระบบ Diagnosis Related Groups : DRG โรงพ r2r 92
113 PR10: ผลของการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการที่ได้ไม่ทันตามกำหนด r2r 87
114 PR11: ก้าวแรกของโรงพยาบาลลืออำนาจ สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย r2r 92
115 PR12: ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 97
116 PR13: ผลลัพธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้า r2r 89
117 PR14: ทำโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ r2r 93
118 PR15: การพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดการเครือข่ายสารสนเทศในโรงพยาบาล r2r 89
119 PR16: ทักก่อนวิ่ง r2r 86
120 PR17: ลดค่าใช้จ่ายน้ำยาทำความสะอาด r2r 88
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249