top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 PR18: การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้บริการแรกรับ ในห้องคลอด r2r 85
122 PR19: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการยาคุมกำเนิดแก่หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์อายุต่ำกว่ r2r 39
123 PR20: R2R : Delay LAB (การพัฒนาการเจาะ LAB อย่างง่าย ในคลินิกหมอครอบครัว) r2r 37
124 PR21: ลดระยะเวลารอคอยวางสายTK (CAPD) r2r 40
125 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลินโดยอออ้วนโมเดล อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 38
126 กระเป๋ายา พาที r2r 37
127 สมุนไพรพอกสด ลดปวดเข่า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 41
128 มาตรวัดความสูงอัจฉริยะ : วัดความสูงครั้งเดียว บอกทันทีว่าเตี้ยหรือไม่ รวดเร็วและน่าเชื่อถือกว่า r2r 41
129 โปรแกรม Baby foot ในการลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่เท้าเบาหวาน “คอร์ส ทดสอบผิวด้วยเข็มสามสไตล์ นว r2r 37
130 แม่ฮัก สร้างเด็กปฐมวัยให้อัจฉริยะ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 35
131 แม่ฮัก สร้างเด็กปฐมวัยให้อัจฉริยะ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 36
132 คลินิกชะลอไตเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอลืออำนาจ r2r 31
133 ผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2560 r2r 37
134 1O1: ผลการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านในผู้ป่วยและ ผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองโดย อสม.อำเภอพนา จัง r2r 35
135 1O2: ผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อ การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนา จั r2r 34
136 1O3: ผลการใช้กระบวนการ 4 Safe ตามหลักคลินิกทันตกรรมคุณภาพในการให้บริการทันตกรรมของโรงพยาบาลชานุมาน r2r 37
137 1O4: การพัฒนาถุงตวงเลือด Alert safety bag ร่วมกับการใช้ CPG Alert PPH ต่อคุณภาพการวินิจฉัยและรักษาภา r2r 33
138 1O5: ผลการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลชานุมานโดยอาศัยแบบสำรวจ HAPPINOME r2r 29
139 1O6: การพัฒนารูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออำน r2r 35
140 1O7: การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 33
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249