top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 การลดอัตราการปนเปื้อนจากตัวอย่างเลือดเพื่อเพาะเชื้อที่ส่งจากห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอำนาจเ r2r 40
122 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการป้องการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่งในผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด r2r 45
123 การพัฒนารูปแบบการรับส่งเวรแบบ SBAR r2r 42
124 พัฒนางานแลปฟันปลอม r2r 41
125 ผลของการใช้โปรแกรมการจำกัดแป้ง (Low Carb) ในการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยร่วมกั r2r 53
126 ผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561 r2r 506
127 1O1: ประสิทธิผลของเทคนิคการให้คำปรึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจเฉพาะรายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ r2r 386
128 1O2: เส้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายยาอันตราย r2r 339
129 1O3: ผลของคู่หูเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า r2r 376
130 1O4: ผลของการส่งเสริมการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติชองพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอ r2r 314
131 1O5: ประสิทธิผลของการใช้ใบขี้หนอนในการดักจับลูกน้ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำ r2r 323
132 1O6: การติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยา Simvastatin ร่วมกับ Amlodipine ใน รพ.ปทุมราชวงศา r2r 335
133 1O7: การพัฒนาแนวทางเพื่อลดอัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำน r2r 298
134 1O8: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการใน รพ.สต.เครือข่าย หน่วยคลินิกหมอครอบครัว เขต อ.ปทุม r2r 357
135 1O9: ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่มี ต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือด ในคลินิกโรคเรื้อรัง r2r 326
136 1O10: รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.โทรโข่ง ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.วินัยดี ต.นา r2r 124
137 1O11: การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ r2r 117
138 1O12: ผลของการวางแผนการจำหน่ายโดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อระยะเวลานอนโรงพยาบาลและการกลับมารักษาซ้ำ r2r 123
139 1O13: ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญด้วยกระบวนการ “I’M r2r 120
140 1O14: ผลของโปรแกรมออกกำลังกายแบบไท่เก๊ก 8 ท่านาสะแบงร่วมกับแผงไข่มะกรูดบรรเทาชาต่อระดับน้ำตาลในเลือด r2r 125
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249