top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 2O8: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ r2r 100
162 2O9: โรงเรียนผู้สูงอายุนาผางโรงเรียนสร้างสุข 5 มิติ r2r 98
163 2O10: ผลของการใช้ยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดบวมเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารักษาในคลินิกผู้สูงอายุโ r2r 104
164 2O11: ความรู้การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน และการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในก r2r 94
165 2O12: ผลของการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดการติดเชื้อซ้ำในผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับหมู่บ้านในเขตรับผิ r2r 99
166 2O13: พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่ง อำ r2r 106
167 2O14: พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยลูกฮัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล r2r 109
168 2O15: ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดงมะยาง r2r 103
169 2O16: การบริหารความเสี่ยงของการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหว r2r 99
170 2O17: คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน : ภาพสะท้อนความรุนแรงเชิงโครงสร้าง วัฒนธรรม และความอ่อนแอเปราะบาง r2r 102
171 2O18: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ อำเภอ r2r 113
172 2O19: พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2 r2r 107
173 2O20: การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านไร่แสนสุข ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเ r2r 102
174 1O21: ปัจจัยและพฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกขอ r2r 100
175 PC1: ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสในงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จัง r2r 100
176 PC2: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol ในภาวะ Alcohol withdrawal โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอ r2r 103
177 PC3: “การจัดอาหารของโรงพยาบาลไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตการกินอาหารของผู้ป่วยเรื้อรังที่เข้ามารับการรักษ r2r 108
178 PC4: ผลของการปรับใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องระหว่างจุดคัดกรองผู้ป่วยและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล r2r 111
179 PC5: ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis ที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 111
180 PC6: การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสานศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไท r2r 105
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249