top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
401 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับสารพิษในเลือดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลจานลาน อำเภ r2r 98
402 ผลของการใช้กระบวนการ IS เพื่อลดอันตรายและโอกาสเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานของเจ้าห r2r 92
403 ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 96
404 การศึกษาสถานการณ์นมโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ r2r 92
405 เข็มขัด กระดาษวัด ฝึกสาธิตฉีดยาอินสุลิน (Insulin Belt - Insulin Paper Ruler) r2r 114
406 เต้านมคุณแม่ r2r 100
407 ข ขวดรู้ค่า r2r 101
408 ธงขาวปลอดภัย ขับไล่ไข้เลือดออก หมู่ 11 บ้านชูชาติตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 108
409 หายรู้ ดูเข้าใจ ปลอดภัยเมื่อใช้ยา กระเป๋ายา 5 สี r2r 96
410 ท่อโค้งบริหารไหล่ แขน และมือ r2r 105
411 ตรวจคลื่นหัวใจได้ ไม่อายใคร r2r 102
412 เครื่องช่วยเดินผู้สูงอายุอเนกประสงค์ r2r 113
413 การเยี่ยมบ้านแบบเดี่ยวของงานกายภาพบำบัดกับการเยี่ยมบ้านแบบทีมของ HHC ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกรายใหม่ r2r 134
414 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคและการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในชุมชนตามแบบแพทย์แผนไทยในอำเภอลื r2r 97
415 การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในโรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 90
416 เบาหวานไกลตัว ชุมชนใกล้ใจ เครือข่าย คปสอ.ลืออำนาจ r2r 96
417 การพัฒนาระบบป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก โรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 107
418 การพัฒนาระบบบริการเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด r2r 105
419 แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อชะลอการเสื่อมของไต r2r 95
420 การตรวจสอบ IVF อย่างมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (AKI) r2r 97
 
« StartPrev2122NextEnd »
Page 21 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249