top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 PP5: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ที่ม r2r 59
82 PP6: รูปแบบการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในเขตอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 62
83 PP7: ความเชื่อและพฤติกรรมของหญิงหลังคลอดในการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในเขต อำเภอปทุมราชวงศา r2r 53
84 PP8: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจ r2r 52
85 PP9: การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปทุมราช r2r 51
86 PP10: ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใชและการติดสารระเหยของเด็กและเยาวชนบ้านคำโพนหมู่ที่ 3 ตำบลคำโพนอำเภอปทุม r2r 55
87 PP11: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข r2r 52
88 PP12: ผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) r2r 58
89 PP13: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของบ้านตาดใหญ่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจ r2r 54
90 PP14: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 51
91 PP15: “การดำเนินข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับชุมชน ช่วยลดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราได้” r2r 60
92 PP16: ผลการใช้โปรแกรมทันตสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลชานุมาน r2r 57
93 PP17: การศึกษาความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนเมืองคู่ขนานไทยลาว (อ.ชานุมานกับแขวงสะหวันนะเขต) เพื่อการพัฒ r2r 58
94 PP18: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห r2r 69
95 PP19: การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาผู้มารับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม โรงพยาบาลลือ r2r 59
96 PP20: การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิ r2r 60
97 PP21: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงการเรียนรู้อาการเตือน พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้ r2r 57
98 PP22: ความรู้และทัศนคติของผู้สูบบุหรี่ในการป้องกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของสมาชิกในครอบครอบครัว ใ r2r 64
99 PP23: ผลการใช้โปรแกรม ThaiCOC ในงานเยี่ยมบ้าน r2r 66
100 PP24: การสอบสวนผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 8-1 r2r 61
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249