top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ - สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญทำพิธีมอบบันทึกความร่วมมือและธงพันธกิจไร้พุง

 

สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญทำพิธีมอบบันทึกความร่วมมือและธงพันธกิจไร้พุง

 

 

    เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบันทึกความร่วมมือและธงพันธกิจ ตามโครงการรณรงค์จังหวัดอำนาจเจริญไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2553 ให้กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนชนร่วมกัน

 

dsc_0304_resize
dsc_0304_resize
Image Detail Image Download
dsc_0305_resize
dsc_0305_resize
Image Detail Image Download
dsc_0306_resize
dsc_0306_resize
Image Detail Image Download
dsc_0307_resize
dsc_0307_resize
Image Detail Image Download
dsc_0308_resize
dsc_0308_resize
Image Detail Image Download
dsc_0309_resize
dsc_0309_resize
Image Detail Image Download
dsc_0310_resize
dsc_0310_resize
Image Detail Image Download
dsc_0311_resize
dsc_0311_resize
Image Detail Image Download
dsc_0312_resize
dsc_0312_resize
Image Detail Image Download
dsc_0313_resize
dsc_0313_resize
Image Detail Image Download
dsc_0314_resize
dsc_0314_resize
Image Detail Image Download
dsc_0315_resize
dsc_0315_resize
Image Detail Image Download
dsc_0316_resize
dsc_0316_resize
Image Detail Image Download
dsc_0317_resize
dsc_0317_resize
Image Detail Image Download
dsc_0318_resize
dsc_0318_resize
Image Detail Image Download
dsc_0319_resize
dsc_0319_resize
Image Detail Image Download
dsc_0320_resize
dsc_0320_resize
Image Detail Image Download
dsc_0321_resize
dsc_0321_resize
Image Detail Image Download
dsc_0322_resize
dsc_0322_resize
Image Detail Image Download
dsc_0323_resize
dsc_0323_resize
Image Detail Image Download
 
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249