ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 17 April 2018 13:33

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียดแนบท้ายนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakart17.pdf

Last Updated on Tuesday, 17 April 2018 13:37