ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งจพ.ธุรการ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 07 January 2019 16:02

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งจพ.ธุรการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat07012562.pdf