ประกาศเจตจำนงสุจริต"ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และป้องกันการทุจริต" Print
Written by Narongchai k. (ICT)   
Wednesday, 25 January 2017 16:05

แนวนโยบายการดำเนินงานในการป้องกันทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อน alt

alt

alt

 

 ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

alt

alt

 

 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

alt

alt


ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

alt

alt

 

 

Last Updated on Monday, 30 January 2017 08:58