ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตาเผาความร้อนสูง Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 14 February 2018 11:02

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเตาเผาความร้อนสูง  จำนวน  ๑  เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โรงพยาบาลพนา  ตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/kiln.pdf