รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Print
Written by กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล   
Wednesday, 18 April 2018 11:04

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่รพ.ลืออำนาจ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/pakat nv_.pdf

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 11:08