ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 08 May 2018 15:50

     ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒   ราละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/mhealth no_2.pdf