ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 05 June 2018 08:53

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/nakjutkan.pdf

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:01