ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Monday, 18 June 2018 16:10

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakartnakjut 2.pdf  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Last Updated on Monday, 18 June 2018 16:46