ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Wednesday, 20 June 2018 13:33

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป             รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย www.amno.moph.go.th/amno_new/files/pakat20062561.pdf

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 13:36