ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 26 June 2018 18:18

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/pragadpol_nakjutkan.pdf

Last Updated on Wednesday, 27 June 2018 10:06