รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ Print
Written by งานการเจ้าหน้าที่   
Friday, 17 August 2018 09:32

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/PRAKART RAI.pdf รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

Last Updated on Friday, 17 August 2018 09:36