ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนวก.เชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) Print
Written by กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล   
Friday, 17 August 2018 09:37

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนวก.เชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561  ถึง วันที่ 4 กันยายน 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/na 2(1).doc  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/na 1(1).doc

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prakat s..pdf)prakat s..pdf 1149 Kb
Download this file (sheet1.doc)sheet1.doc 61 Kb
Last Updated on Friday, 17 August 2018 09:38