ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)(เพิ่ม) Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Saturday, 18 August 2018 12:56

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561  ถึง 4 กันยายน 2561 แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม   www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat s_.pdf  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sheet 1.doc

Last Updated on Tuesday, 28 August 2018 10:27