ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิเข้าประเมินฯครั้งที่ 2 Print
Written by ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่2   
Tuesday, 28 August 2018 10:57

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakard(1).pdf ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิเข้าประเมินฯครั้งที่ 2

Last Updated on Tuesday, 28 August 2018 11:00