ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 04 September 2018 18:19

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat sor 61.pdf 

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 09:20