คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสำนักปลัดกระทรวงฯ ปี ๖๒ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 01 November 2018 10:28

            คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายละเอียดตามไฟล์แนบ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/CIO ICT.pdf

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 10:29