ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Print
Written by r2r   
Friday, 08 March 2019 11:06

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

ส่งเผยแพร่ผลงานปี 2562  (ส่งภายใน เดือน มีนาคม 2562)

รายละเอียด ดังนี้

Last Updated on Friday, 08 March 2019 11:08